דרך אחת one way

הצמיחה המהירה של הקהילות החרדיות ברחבי העולם מביאה הזדמנות גדולה לעודד עלייה של צעירים לפני ההורים. צעירים רבים שלמדו בישיבה בחו"ל, מחפשים להמשיך הלאה ולהתחיל את חייהם בישראל. כמו צעירים אחרים, חלקם מבינים כי המפתח להצלחת הקליטה נעוץ בשירות בצבא, כשתנאי בסיס להצלחת העלייה היא הסכמה עם הילדים ובני משפחותיהם כי המסגרת המוצעת לא תסכן ולא תפגע באורח חייהם החרדי.

המשימה של 'עתיד ישראל' היא לספק לאנשים צעירים סביבה חיובית בה הם יכולים לשרת בצה"ל ביחידות החרדיות בצה"ל.

תכנית 'דרך אחת' מאתרת את המועמדים לשירות בעיקר מארה"ב, מציגה את ההישגים עד היום, מעבירה מידע למשפחות, מסייעת בליווי אישי של המועמד לשירות בתהליכי המיון והקליטה תוך דאגה לתנאים ולאופי השירות שלהם כחיילים בודדים.

 

The rapid growth of our communities around the world has been both a blessing and a challenge. There are many young men who have studied in Yeshiva and are looking to move on. Many yearn to come to Eretz Yisrael and build their lives and homes here. In order to do so they have to integrate into Israeli society by doing their army service and acquiring the tools to support a family without compromising their Haredi lifestyle

Our mission is to provide for these young men with a positive environment in which they can serve in the IDF in the Haredi units in Givati Brigade and the Paratroopers Brigade

We are involved in the recruitment and personal mentoring and guidance of Lone soldiers before ,during and after completing the service