חיב"ת - חינוך בתנופה

מחקר ופיתוח, ייזום תכניות, כתיבת ניירות עמדה, הרצאות

בשל אופייה המיוחד של הקהילה החרדית, המורכבות המשפחתית והאישית - אנו מקיימים הכנה לסגלי הפיקוד בצה"ל ובמערכת הבטחון. ההכנה כוללת ימי הדרכה בבסיסי האימון החטיבתיים, השתתפות של חלק מסגל הפיקוד בימי ההכנה הנעשים עבור המלשבי"ם, הכנה הכוללת שיחות עם גורמים אזרחיים וצבאיים, סיורים בקהילה החרדית, למידת עומק על סוגיות ודילמות שונות המאתגרות את העולם החרדי בכלל ואת החייל החרדי בפרט. 

מחלקת הפיתוח עוסקת בהתאמה תרבותית של מגוון תכניות, נערכים מפגשים עם מגוון מובילי דעה בחברה הישראלית והנגשה של צרכים ייחודיים הן ברמה הדתית והן ברמה החברתית קהילתית