שותפים

פעילות ארגון 'עתיד ישראל' מתקיימת אודות ובאמצעות שותפים ותומכים שמאפשרים לנו להמשיך לפעול וליצור עתיד טוב יותר לחברה הישראלית. 

באמצעות משאבים, יצירת שיתופי פעולה חדשים, הפעלת תכניות חינוך, מתנדבים מהארץ ומרחבי העולם, ובעיקר אמונה בחזון המשותף לגורל עתיד ישראל.   

אנו מודים ומוקירים את שותפי הארגון שבוחרים לתמוך בפעילות הארגון לאורך השנים. בזכותם, אנו מצליחים לפעול בהיקפים גדולים בכל רחבי מדינת ישראל.  

אנו מאמינים כי יצירת מכנה משותף ורחב, יביא לרווחתה של החברה הישראלית, מתוך שותפות ואחריות לבטחון והשגשוג הלאומי.