דבר יו"ר הארגון

המגזר החרדי במדינת ישראל מהווה פלח אוכלוסייה משמעותי אשר לו השפעה ניכרת על מצבה של החברה כולה במגוון רחב של תחומי החיים. בשנת 2018 מנתה האוכלוסייה החרדית בישראל למעלה מ־900 אלף נפש, קרי 11% מאוכלוסיית המדינה. הגידול השנתי של האוכלוסייה החרדית הוא 4% בשנה.

אי השתתפותו של המגזר החרדי בנשיאה בעול הביטחוני - לאומי של מדינת ישראל, גורמת להגדלת הפערים בינו לבין החברה הישראלית הן מבחינה כלכלית והן מבחינת מעמדו החברתי. סוגיית שירות חרדים בצה"ל וההשתלבות בשוק התעסוקה הינה סוגיה המהווה אבן מחלוקת קבועה בין הציבור החרדי לציבור החילוני והדתי בישראל והיא מצויה בלב השיח הציבורי והפוליטי ביחס למידת החלוקה השווה בנטל האזרחי.

זאת ועוד, סקר שנערך במכון הישראלי לדמוקרטיה לגבי חוסר האמון של החרדים, כקבוצה, במוסדות המדינה מגלה כי קיים מעט אמון במשטרה (22%), בכנסת (20%) ובבית המשפט (6%). מאידך גיסא הם גאים בהיותם ישראלים (73%) וסבורים שישראל היא המקום הטוב ביותר עבור חרדי לחיות בו (77%), אך מתקשים לתרגם זאת לשותפות אמת ולתרום את חלקם בביטחון המדינה (פחות משליש מתגייסים), בשוק העבודה (רק חצי מהגברים עובדים) ובתשלומי המיסים. 

דברים אלו מלמדים כי עלינו למצוא נקודות איזון חדשות  בין שמירה על אורח החיים החרדי לבין התנהגות סולידרית כלפי המדינה ואזרחיה. כמו כן, נדרש חוזה חברתי חדש בין פרטים מהמגזר החרדי החפצים בחיים לבין מדינת ישראל. בנוסף לרעיונות דקלרטיביים הקוראים לשותפות בעשייה הביטחונית והמשקית, יש לתרגם את הערכים לעשייה אופרטיבית, לתחזק מודלים קיימים תוך ייזום ופיתוח פלטפורמות נוספות החותרות לשותפות, כתף אל כתף, של המגזר החרדי עם שאר חלקי האוכלוסייה המרכיבה את החברה הישראלית. 

אני מאמין כי בעזרת שותפים וחברים לחזון ולדרך, נמצא את השביל הבטוח שיוביל אותנו לעתיד טוב יותר - עתיד ישראל! 

 

בברכה,

חנוך רוגוז'ינסקי